Zalanie mieszkania – co zrobić?

Nikt nie lubi, jak niszczy się jego mienie. Czasem jednak do zniszczeń dochodzi w wyniku działania czynników, na które nie mamy wpływu. Są to przede wszystkim niesprzyjające warunki atmosferyczne, awarie sieci wodociągowych, elektrycznych, czy gazowych, ale też te, które nie zależą od nas. Mam tutaj na myśli zalanie mieszkania, jednak nie takie, do którego doszło,…