ubezpieczenie

Co o ubezpieczeniu powinni wiedzieć adwokaci?

Istnieje grupa zawodowa, która ponosi szczególną odpowiedzialność za wykonywaną pracę. Do grupy tej należą zarówno adwokaci, jak i lekarze. Jedni i drudzy odpowiadają bowiem nie tylko za siebie, ale także za innych. Podejmując tym samym różne decyzje muszą bardzo rozważnie rozpatrywać je w wymiarze wszystkich kar.

Uwaga na niekorzystne warunki szkolnych ubezpieczeń NNW

Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków wykupywane dla dzieci w szkole nieustannie cieszą się dużą popularnością. Być może niesłusznie, bo jak wynika z doświadczeń rodziców ubezpieczonych w ten sposób dzieci oraz z analizy oferowanych im w szkole polis, wykupione w ten sposób ubezpieczenie NNW może okazać się bezużyteczne.

Ekstremalnie bezpieczne wakacje

Jeśli podczas swoich wakacyjnych (i nie tylko) wypraw, uprawiamy sporty i podejmujemy aktywności uznawane z ekstremalne, może okazać się, że nasze ubezpieczenie turystyczne, jakim jesteśmy objęci przez biuro podróży, organizujące wyjazd, albo jakie naprędce sami wykupiliśmy, kierując się danymi z reklam i nie rozpatrując zbytnio jego szczegółów – będzie niewystarczające…

Ubezpieczenie NNW i OC – jak oszczędnie połączyć?

Ubezpieczenie OC czyli ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, obok ubezpieczenia auto casco są ubezpieczeniami wykupowanymi zazwyczaj na dogodnych warunkach. Każde Towarzystwo Ubezpieczeniowe ze względu na konkurencję na rynku, stara się przyciągnąć swoich klientów niskimi cenami ubezpieczeniowymi oraz różnorodnością ubezpieczeń komunikacyjnych.

O czym pamiętać ubezpieczając dziecko?

Niektórzy rodzice są świecie przekonani, że ubezpieczenie dziecka w szkole jest obowiązkowe. W rzeczywistości nie różni się ono niczym od indywidualnego ubezpieczenia NNW – z powodzeniem więc można ubezpieczyć dziecko na własną rękę. Czy ubezpieczenie w szkole jest dobre, czy lepiej działać indywidualnie? Odpowiedź brzmi – to zależy. Zanim rodzic ubezpieczy dziecko w szkole powinien…

Ubezpieczenie w ramach Euro26

Euro26 to największy europejski program non-profit skierowany do młodzieży. Jest on objęty patronatem Rady Europy i Parlamentu Europejskiego. O ile wielu z nas z pewnością słyszało o karcie Euro26, uprawniającej posiadacza do zniżek przy zakupie różnego rodzaju usług i niektórych towarów (najczęściej związanych z przemysłem turystycznym), o tyle stosunkowo niewiele osób wie o jej funkcji…

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie NNW (Następstw od nieszczęśliwych wypadków) to forma ubezpieczenia, nad którą powinien zastanowić się każdy. Umożliwia ono otrzymanie odszkodowania po wypadku (złamaniu nogi, ręki, wypadku samochodowym), trwałym uszczerbku na zdrowiu lub w przypadku śmierci (wtedy odszkodowanie otrzymuje osoba upoważniona, zwykle dzieci lub mąż/żona). Przed wyborem odpowiedniej opcji ubezpieczenia NNW należy się poważnie zastanowić, do czego…