Ubezpieczenie NNW i OC – jak oszczędnie połączyć?

Ubezpieczenie OC czyli ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, obok ubezpieczenia auto casco są ubezpieczeniami wykupowanymi zazwyczaj na dogodnych warunkach. Każde Towarzystwo Ubezpieczeniowe ze względu na konkurencję na rynku, stara się przyciągnąć swoich klientów niskimi cenami ubezpieczeniowymi oraz różnorodnością ubezpieczeń komunikacyjnych. Ubezpieczenie OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym, wprowadzonym wiele lat temu, dla właścicieli samochodów. Ma ono chronić portfel właściciela pojazdu mechanicznego, w momencie spowodowania nieplanowego wypadku samochodowego na drogach ruchu ulicznego. Jak również spełnia jeszcze jedną ważną rolą, osoby trzecie, które wzięły udział w wypadku lub kolizji, nie ze swojej winy mogą wnioskować u ubezpieczyciela o odszkodowanie w takiej kwocie, w jakiej poniesione zostały straty.

Z kolei ubezpieczenie NNW, jest ubezpieczeniem chroniącym pasażerów oraz kierowców ubezpieczonego pojazdu przez poniesieniem strat, szczególnie na zdrowiu, lub życiu osób znajdujących się w samochodzie lub przy nim. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków obejmuje wypadki mające miejsce przy wsiadaniu lub wysiadaniu z samochodu, w momencie, kiedy doszło do wypadku w trakcie naprawy auta na trasie, lub w momencie postoju na trasie.
Odszkodowanie z ubezpieczenia NNW obejmuje przede wszystkim sytuacje, kiedy osoba kierująca pojazd, lub pasażer doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu. Między innymi związane jest to, z utrata słuchu lub wzroku, złamaniem kończyn dolnych i górnych, urazy ciała, i inwalidztwo. Wysokość składki ubezpieczeniowej uzależniona jest od rodzaju pojazdu, schematu płatności składki ubezpieczeniowej, sumy na jaka się ubezpieczamy, oraz od okresu na jaki wykupujemy ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Przy rozliczaniu składki ubezpieczeniowej bardzo często ubezpieczyciele zwracają także uwagę na wiek danego użytkownika samochodu, oraz na czynniki,które mogłyby doprowadzić do wypadku samochodowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *