Co o ubezpieczeniu powinni wiedzieć adwokaci?

Istnieje grupa zawodowa, która ponosi szczególną odpowiedzialność za wykonywaną pracę. Do grupy tej należą zarówno adwokaci, jak i lekarze. Jedni i drudzy odpowiadają bowiem nie tylko za siebie, ale także za innych. Podejmując tym samym różne decyzje muszą bardzo rozważnie rozpatrywać je w wymiarze wszystkich kar.

Adwokaci podczas swoich obowiązków właściwie na różnych etapach wykonywanych prac muszą bardzo uważać. Wystarczy, że źle przygotują pismo procesowe albo nie pojawią się na ważnej rozprawie i kłopoty gotowe.

Dodatkowym problemem w przypadku adwokatów jest poziom wymaganej przez nich wiedzy. Ogólnie uważa się, że powinni znać się na wszystkim i o wszystkim. Bez względu an to z jakiego zakresu pochodzi dane pytanie oraz czy ma jakikolwiek związek z dziedzina pracy danego adwokata. Tak czy inaczej, poziom wymaganego profesjonalizmu jest czasami trudny do osiągnięcia.

Jakie ubezpieczenie dla adwokatów?

Ogólnie dla adwokatów przygotowane są dwa rodzaje ubezpieczeń: obowiązkowe oraz dobrowolne.

Najważniejszym ubezpieczeniem jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Chroni ono ubezpieczonego przed wszystkimi błędami popełnianymi podczas wykonywanej pracy. Zazwyczaj błąd ten w poważnym stopniu szkodzi klientowi prawnika, naruszając jego dobra osobiste.

Przedmiotem ubezpieczenia jest natomiast odpowiedzialność adwokata za szkody.

Są jednak przypadki, których ubezpieczenie OC nie obejmuje:

  • Przede wszystkim są to wszystkie szkody popełnione względem osób pozostających z adwokatem w bliskich koligacjach rodzinnych, a zatem małżonek, dzieci, rodzeństwo itp.,
  • Błędy, których adwokat dokonał po skreśleniu go z listy adwokatów lub w momencie gdy jego prawa do wykonywania zawodu były zawieszone.

Obowiązkowemu ubezpieczeniu OC podlegają wszyscy adwokaci, którzy zostali wpisani na listę adwokatów. Uwaga! Takie ubezpieczenie należy wykupić koniecznie w ciągu 30 dni od wpisu do rejestru.

Jaka suma gwarancyjna?

ubezpieczenie

Suma gwarancyjna oczywiście jest różna i dotyczy tylko tego jakie wymagania i zakres obowiązków adwokat posiada.

Umowa jest natomiast zawierana tak jak w przypadku innych ubezpieczeń zazwyczaj na okres 12 miesięcy.

No cóż, chcąc czuć się bezpiecznie i pracować bez lęku o swój majątek i swoją głowę, warto wykupić ubezpieczenie. Chroni ono przecież nie tylko nas, ale również naszych bliskich i klientów z którymi podejmujemy współpracę.