Jakie są rodzaje ubezpieczeń?

ubezpieczenie mieszkaniaRynek ubezpieczeń jest dziś bardzo konkurencyjny, a oferty ubezpieczycieli mogą okazać się najlepszym życiowym wsparciem. Co możemy ubezpieczyć i jak ubezpieczać, tak, aby wybrać najkorzystniejsze oferty? 

Obecnie na rynku ubezpieczeń jest mnóstwo różnych firm, które specjalizują się w ubezpieczeniach na życie, przeżycie, majątkowych raz wielu innych.Ubezpieczenia możemy podzielić na dwie podstawowe grupy: grupa I czyli wszelkie ubezpieczenia na życie oraz grupa II związana z ubezpieczeniami majątkowymi i pozostałymi osobowymi. Każda z tych grup różni się pod względem OWU, oferowanych przez różne towarzystwa ubezpieczeniowe. Często, różnice w ofercie poszczególnych ubezpieczycieli są ogromne, dlatego każdą decyzję, należy dbrze przemyśleć.

Pierwsza grupa związana z ubezpieczeniami na życie może mieć charakter ochronny, oszczędnościowy oraz ochronno-oszczędnościowy. To powoduje, że ubezpieczenia na życie nabrały nieco innego kształtu niż te oferowane kiedyś. Ubezpieczenie na życie nie ma już tylko na celu ochrony bliskich w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej. Obecnie takie produkty finansowe mają szerszy aspekt i mogą być pewnego rodzaju lokatą. Do ubezpieczenia niezbędne jest podpisanie umowy oraz opłacenie jednej składki bądź płacenie składek w określonym terminie np. przez rok lub kilka lat. Towarzystwo ubezpieczeniowe określa w umowie formę wypłaty środków wysokość oraz częstotliwość składek. Wszystkie te elementy są uzależnione od rodzaju danego ubezpieczenia, ryzyka ponoszonego przez klienta oraz wniesionego kapitału. Jedne towarzystwa ubezpieczeniowe mają zasadę, że im większe ryzyko tym wyższa składka inne im wyższa suma ubezpieczenia tym wyższa składka.

Druga grupa ubezpieczeń dotycząca majątku to ochrona mienia i przedmiotów wartościowych oraz odpowiedzialność cywilna. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dotyczy sytuacji, gdy osoba ubezpieczona wyrządzi szkodę innej osobie. Ubezpieczyciel pokrywa w tej sytuacji wszelkie zobowiązania wobec poszkodowanego. Typowym ubezpieczeniem jest OC przy posiadaniu pojazdu. Taki rodzaj ubezpieczenia może również obejmować np. konkretne zawody. Ubezpieczenie mienia to ubezpieczenie mieszkania czy domu, przed pożarem, powodzią, ubezpieczenie upraw rolnych, maszyn, urządzeń i wiele innych. Obecnie można do towarzystwa zgłosić prawie wszystko, jako przedmiot ubezpieczenia. Ubezpieczenia są bardzo pomocnym narzędziem, ponieważ nigdy nie wiemy, co nas spotka w życiu i jakie będą tego konsekwencje. Towarzystwa ubezpieczeniowe mogą nam ułatwić życie i być dobrym rozwiązaniem w ciężkich chwilach.