Uwaga na niekorzystne warunki szkolnych ubezpieczeń NNW

Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków wykupywane dla dzieci w szkole nieustannie cieszą się dużą popularnością. Być może niesłusznie, bo jak wynika z doświadczeń rodziców ubezpieczonych w ten sposób dzieci oraz z analizy oferowanych im w szkole polis, wykupione w ten sposób ubezpieczenie NNW może okazać się bezużyteczne.

Popularność tego typu polis może wynikać z faktu, że wielu rodziców nie zdaje sobie sprawy, iż takie ubezpieczenie jest nieobowiązkowe. W uświadomieniu sobie tego nie pomagają też szkoły i nauczyciele, którzy również często stwarzają wrażenie, jakoby wykupienie ubezpieczenia za pośrednictwem szkoły było konieczne i obligatoryjne.  Tymczasem oferowane w ten sposób polisy bynajmniej nie są zbyt korzystne.

Po pierwsze, wykupując polisę w ten sposób, rodzic tak naprawdę nie dostaje nic – ani warunków ubezpieczenia, ani umowy, nie wie więc, na jakich zasadach funkcjonuje ubezpieczenie, na jakie kwoty opiewa i za jakie szkody należy się odszkodowanie. Często nie pozna nawet nazwy ubezpieczyciela, więc nawet przeczytanie jego oferty za w Internecie jest problematyczne.

To pociąga za sobą drugi problem, a więc niebywale niskie odszkodowania, które w żaden sposób nie rekompensują szkody, a które zaskakują często dopiero po wypadku. Zazwyczaj okazuje się, że nawet najpopularniejsze i najdotkliwsze urazy związane są z wypłatą niewielkiego procenta kwoty, na jaką opiewa ubezpieczenia. Dlatego też za złamaną rękę dziecku przysługuje zaledwie 600 złotych, za złamany ząb – 35 złotych, a za omdlenie, które spowodowało uraz głowy, nic. Dotyczy to również poważniejszych szkód, gdyż nawet taka tragedia, jak śmierć czy wypadek, w wyniku którego dziecko staje się niepełnosprawne, pociągają za sobą wypłatę kilku do kilkunastu tysięcy złotych. W obliczu wydatków, jakie tego typu wydarzenia pociągają za sobą, będzie to zaledwie kropla w morzu potrzeb.

Kwoty tego typu odszkodowania nie będziemy mogli zwiększyć nawet poprzez rzecznika praw ubezpieczonych, gdyż nie ma on ku temu możliwości. Dlatego przy wyborze polisy trzeba postępować świadomie i pamiętać, że nie musimy przystawać na warunki ubezpieczenia, które oferuje się nam w szkole – dużo bezpieczniej i korzystniej będzie rozejrzeć się za polisą indywidualną, gdzie wiemy, co kupujemy.