Ubezpieczenie w przedszkolu i poza nim

Przedszkola i szkoły to miejsca gdzie wypadki zdarzają się chyba najczęściej. Niestety dzieci nie potrafią czasem ocenić co jest bezpieczne. Stąd ulegają różnym wypadkom. W jaki sposób przedszkola, jako placówki i przedszkolanki, jako pracownice takich miejsc mogą się ubezpieczyć na wypadek takich nieszczęść?

Przedszkole jako placówka, w której przebywają dzieci oraz jako miejsce zatrudniające personel musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie (w jego skład wchodzi ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków, które obowiązuje na terenie przedszkola).

Istnieje również ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków obejmujące wszystkie sytuacje, które dzieją się poza nim np. na spacerach, wycieczkach czy podczas wakacji, na które wyjeżdżamy z dzieckiem.

Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków nie jest obowiązkowe, kosztuje zazwyczaj ok 40-80 zł i jest proponowane przez władze przedszkola na początku roku szkolnego. Nie musimy z niego skorzystać, ale warto dla większego spokoju psychicznego. Takie ubezpieczenie możemy wykupić również poza przedszkolem np. w swojej pracy. Pamiętajmy! Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków nie jest obowiązkowe. Szkoła i przedszkole nie mogą nam narzucać takiego ubezpieczenia. Niestety wiele szkół nie stosuje się do tego narzucając swoim podopiecznym jego wykupienie. Przypadki wymuszania wykupienia go zdarzają się nie tylko w szkołach ale i na uczelniach.

Co ważne? Jeżeli naszemu dziecku wydarzy się jakiś wypadek w przedszkolu dopilnujmy aby wychowawczyni spisała protokół wypadku. Będzie on niezbędny do otrzymania ubezpieczenia.